top of page

Satya - Sannhet

Yoga er et større system, hvor den fysiske praksisen kun er en åttendedel av systemet. Og selv om yogafilosofien virker stor og uoversiktelig for mange, så er grunnprinsippene ganske lettforståelig og enkle. Vi har hatt en session med fokus på ahimsa, eller ikke vold. Satya er prinsippet om sannhet. Og selv om sannhet settes høyt, og er grunnlag for åndelig og personlig utvikling, så presenteres ahimsa som prinsipp, før satya for en grunn. Temaet er såpass viktig å belyse, at jeg bruker 10 min av starten i videoen til å fortelle en eksempelhistorie fra eget liv. Praksisen er myk, men det mentale kan være litt krevende for noen. Det kommer helt an på hvor vi er og hva vi står i. Men husk at alle opplevelser er menneskelige, og at vi jobber i selvaksept og selvkjærlighet. Møter du rusk i operativsystemet, så er du helt normal og vi er alle sammen levende kunstverk i prosess.
God praksis!

Tilbake til videoer

bottom of page