top of page

Yamas og Niamas del 1. Ahimsa. 60 min.

Grunnleggende yoga-prinsipper i en serie med 60 min videoer. Bli bevisst noe av de bakenforliggende prinsippene fra yogafilosofien i yogaen.
God praksis!

6. apr. 2023

Tilbake til videoer

bottom of page