top of page

60 min stabilitet kjerne og balanse - fysisk og energetisk

Jobb med balansen din fysisk, energetisk og mentalt. Avsluttes sittende med en liten tanke-øvelse om hvordan du kan skape mer balanse i tilstanden din der du er, nå.
God praksis.

25. jan. 2023

Tilbake til videoer

bottom of page